Blog > Komentarze do wpisu
Terminy - system przyporowo - oporowy

Konstrukcja składa się z łęków i filarów przyporowych (wież sił). Typ konstrukcji szkieletowej stosowany w gotyckiej architekturze sakralnej, umożliwiający zasklepienie znacznych przestrzeni na dużej wysokości. W systemie tym ciężar sklepienia krzyżowo-żebrowego jest częściowo przenoszony na filary międzynawowe, a częściowo na zewnętrzne przypory (skarpy), w czym pośredniczą łuki przyporowe.

Mury nawy głównej tracą funkcje konstrukcyjne i mogą być zastąpione wielkimi oknami (ażur ścienny), cała budowla zaś jest wysoka i smukła. Istniała też uproszczona forma systemu, tzw. konstrukcje filarowo-skarpowe, typowe w XIV w. dla kościołów krakowskich, w których nie budowano łuków przyporowych, a mury nawy głównej opięte były skarpami przebijającymi dachy naw bocznych i łączącymi się z filarami.

Przypora, (filar przyporowy) - pionowy element, silnie występujący z zewnętrznej ściany budowli, na ogól zwężający się ku górze, szczególnie często spotykany w gotyskiej architekturze katedralnej. Przypory sięgały ponad wysokość okapu ścian naw bocznych i tworzyły przyczółki dla łuków przyporowych. Pomieszczenia znajdujące się między filarami noszą nazwę kaplic wstawionych.

Przyporowy łuk, którego zadaniem było przerzucanie ponad nawami bocznymi świątyń gotyckich ciężaru sklepień nawy głównej na zewnętrzne przypory lub filary przyporowe.niedziela, 07 marca 2010, kathleena

Polecane wpisy

  • update

    Witajcie drodzy czytelnicy! Niezmiernie się cieszę, że informacje na blogu Wam pomagają, że nadal odwiedzacie stronę mimo braku jakiejkolwiek aktualizacji od po

  • Pablo Picasso przy pracy (film)

    Źródło: "Picasso and Matisse" documentery. Muzyka: James Horner - "Of One Heart Of One Mind" ("A Beautiful Mind" soundtrack). Byk.

  • Vincent Van Gogh - autoportrety (film)

    Vincent Van Gogh Dutch Artist 1853-1890 "Self Portraits" by Philip Scott Johnson.