Blog > Komentarze do wpisu
Terminy - PILASTER

 

Element dekoracyjny wywodzący się z architektury antycznej; ma postać pionowego, płaskiego pasa występującego nieznacznie przed lico ściany, często pokrytego żłobkowaniem takim samym, jakie ma ustawiona zwykle przed nim kolumna. W dekoracji klasycznej szeroko posługiwano się pilastrami, wyróżniając kilka ich rodzajów.

Ze względu na usytuowanie, pilastry dzielą się na: narożne, łukowe - opinające wypukłą lub wklęsłą część muru, rozglifione - tworzące kąt wypukły, złożone - formujące kąt wklęsły.

Drugi podział dotyczy dekoracji pilastrów: kanelury mogą być wypełnione wałkiem ciągłym biegnącym przez całą wysokość trzonu pilastra lub do jednej trzeciej wysokości. Występują też pilastry wiązane, gdy ich baza lub kapitel łączą się z sąsiednimi pilastrami.

Od XVI w. pilastry stały się popularnym elementem ornamentalnym w ebenistyce, charakterystycznym dla stylu klasycznego. Po okresie renesansu, stosowano je stylach Ludwika XIV, Ludwika XVI i w okresie empire`u. Natomiast style sięgające do form wywodzących się z natury (np. styl Ludwika XV) wyłączyły pilastry ze swego repertuaru.

pilaster

pilaster2

piątek, 30 października 2009, kathleena

Polecane wpisy

  • update

    Witajcie drodzy czytelnicy! Niezmiernie się cieszę, że informacje na blogu Wam pomagają, że nadal odwiedzacie stronę mimo braku jakiejkolwiek aktualizacji od po

  • Pablo Picasso przy pracy (film)

    Źródło: "Picasso and Matisse" documentery. Muzyka: James Horner - "Of One Heart Of One Mind" ("A Beautiful Mind" soundtrack). Byk.

  • Vincent Van Gogh - autoportrety (film)

    Vincent Van Gogh Dutch Artist 1853-1890 "Self Portraits" by Philip Scott Johnson.